Couple Chuyên Nghiệp - 999k

 – 100 ảnh lấy ngay

 – 10 ảnh hậu kỳ

 – 1 clip ngắn

 – 2 bộ trang phục 

 – 1 trong các phông nền: Trắng, đen, đỏ, xám, nâu.

 – 1 kiểu set up ánh sáng: (Trong trẻo, nửa sáng nửa tối, màu deep,…)

 – Hướng dẫn tạo dáng

Couple Premium - 1899k

 – 300 ảnh lấy ngay ( 100 chung, 100 riêng/ng )

 –  20 ảnh hậu kỳ

 – 2 clip ngắn

 – 2 bộ trang phục 

 – 2 trong các phông nền: Trắng, đen, đỏ, xám, nâu.

 – 2 kiểu set up ánh sáng: (Trong trẻo, nửa sáng nửa tối, màu deep,…)

 – Hướng dẫn tạo dáng

Demo Concept Couple

– Photo By Anh Gấu Studio –