Body Art - 399k

 – 75 ảnh lấy ngay

 – 5 ảnh hậu kỳ

 – 1 clip ngắn

 – Chụp body

 – 1 trong các phông nền: Trắng, đen, đỏ, xám, nâu.

 – Hướng dẫn tạo dáng

Body Art - 699k

 – 100 ảnh lấy ngay

 – 5 ảnh hậu kỳ

 – 2 clip ngắn

 – Chụp body + 1 trang phục

 – 2 trong các phông nền: Trắng, đen, đỏ, xám, nâu.

 – Hướng dẫn tạo dáng

Demo Body Art

– Photo By Anh Gấu Studio –