Chụp Profile Công Việc/ Ảnh CV

Đủ Sáng / Nghiêm Túc

399.000vnđ

– 60 tấm lấy ngay sau khi chụp.
– 2 ảnh hậu kỳ.
-2 bộ trang phục.
– 1 trong các phông nền: trắng, xám, đen, nâu, đỏ
– 1 kiểu set up ánh sáng: Tươi trẻ, profile, nửa sáng nửa tối, màu deep,..
-Hướng dẫn tạo dáng.

699.000vnđ

– 120 tấm lấy ngay sau khi chụp.
– 5 ảnh hậu kỳ.
– 1 clip ngắn ( Nếu khách yêu cầu ).
– 2 bộ trang phục.
– 2 trong các phông nền: trắng, xám, đen, nâu, đỏ
– 2 kiểu set up ánh sáng: Tươi trẻ, profile, nửa sáng nửa tối, màu deep,..
– Hướng dẫn tạo dáng

Chụp Đăng Mạng Xã Hội

Tạo Dáng Thoải Mái Hơn, Chụp Nửa Sáng/Nửa Tối, Chụp Ánh Sáng Tươi Trẻ