Chụp Ảnh Sản Phẩm Tách Nền

Tại Studio – 100k/sp 

 – 5 ảnh lấy ngay

 – 1 ảnh hậu kỳ 

 – Sẵn phong nền: Trắng, đen, đỏ, xám, nâu

 – Sẵn phụ kiện

 – Thời gian giao file: 3 – 7 ngày

 – Phí di chuyển: free

 – Thanh toán 50% trước khi chụp

Tại Quán – 150k/sp 

 – 5 ảnh lấy ngay

 – 1 ảnh hậu kỳ 

 – Sẵn phong nền: Trắng, đen, đỏ, xám, nâu

 – Sẵn phụ kiện

 – Thời gian giao file: 3 – 7 ngày

 – Phí di chuyển: 200k

 – Thanh toán 50% trước khi chụp

Chụp Ảnh Sản Phẩm Concept

Tại Studio – 400k/sp 

 – 10 ảnh lấy ngay

 – 2 ảnh hậu kỳ 

 – Sẵn phong nền: Trắng, đen, đỏ, xám, nâu

 – Sẵn phụ kiện

 – Phụ kiện, phông nền mua theo yêu cầu

 – Thời gian giao file: 3 – 7 ngày

 – Phí di chuyển: free

 – Thanh toán 50% trước khi chụp

Tại Quán – 500k/sp 

 – 10 ảnh lấy ngay

 – 2 ảnh hậu kỳ 

 – Sẵn phong nền: Trắng, đen, đỏ, xám, nâu

 – Sẵn phụ kiện

 – Phụ kiện, phông nền mua theo yêu cầu

 – Thời gian giao file: 3 – 7 ngày

 – Phí di chuyển: 200

 – Thanh toán 50% trước khi chụp

Demo Ảnh F&B

– Photo By Anh Gấu Studio –